Ograniczenie działalności bibliotek w Gminie Czerwieńsk

W związku z zapowiedziami Ministra Zdrowia rozszerzenia obostrzeń związanych z pandemią w województwie lubuskim, również w instytucjach kultury, oraz na postawie rekomendacji Biblioteki Narodowej, od poniedziałku 15 marca 2021 Biblioteka w Czerwieńsku wraz z filiami ogranicza działalność dla użytkowników, jednocześnie pozostawiając użytkownikom możliwość korzystania ze zbiorów. Zamówienia materiałów bibliotecznych użytkownicy składają e-mailowo lub telefonicznie we wszystkich agendach udostępniania.

Procedury dla użytkowników:

  • użytkownik zamawia telefonicznie, e-mailowo wybrane publikacje,
  • bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia umawia z użytkownikiem termin odbioru na konkretną godzinę,
  • bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przygotowuje paczkę z zamówionymi egzemplarzami,
  • o umówionej godzinie bibliotekarz przekazuje paczkę, tzn. zostawia ją np. na stoliku przy wejściu do budynku Biblioteki lub przy wejściu do filii / agendy miejskiej, a użytkownik samodzielnie ją odbiera,
  • bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczanych książek.

Harmonogram funkcjonowania bibliotek:

Czerwieńsk codziennie w godz. 10:00 - 18:00 e-mail: mgbp_czerwiensk@wp.pl, tel. 68 321 90 46

Leśniów Wielki wtorek, czwartek 13:00 - 18:00

Nietkowice wtorek 8:00 - 16:00, środa 8:00 - 12:00 e-mail: mgbp_f.nietkowice@wp.pl

Nietków wtorek, środa 15:00 - 19:00, piątek 9:00 - 13:00 tel. 725424419

Płoty poniedziałek, środa 13:00 - 17:00, wtorek, czwartek, piątek 9:00 - 12:00 tel. 781976856

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000044601.pdf