Regulamin Czytelni Internetowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku

I ZASADY OGÓLNE

1. Prawo do korzystania z Czytelni Internetowej mają wszyscy mieszkańcy Gminy powyżej 12 lat.

2. Korzystający z Czytelni wpisywany jest do księgi odwiedzin.

3. Wierzchnie okrycie, teczkę, plecak, torbę lub większą torebkę należy pozostawić w szatni.

4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków.

5. W przypadku "zawieszenia" pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika Biblioteki, bez podejmowania prób naprawy.

6. Użytkownicy mają prawo do:

- korzystania z dostępu do Internetu na zasadach określonych w pkt II Regulaminu,

- telefonicznej rezerwacji pracy na komputerze,

- korzystania z dostępu do Internetu przez 1 godzinę.

7. Użytkownikom nie wolno:

- korzystać z własnego sprzętu komputerowego,

- zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera,

- korzystać z oprogramowania nie wymienionego w pkt II, zainstalowanego na dysku komputera, z wyjątkiem otrzymanej zgody pracownika Biblioteki,

- korzystać z gier komputerowych.

II Korzystanie z dostępu do Internetu

1. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

2. Korzystanie z dostępu do Internetu ogranicza się do przeglądania zasobów sieci przy pomocy oprogramowania zainstalowanego na dysku lokalnym komputera.

3. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie.

4. Nie wolno oglądać stron o treściach pornograficznych, przedstaiających przemoc.