Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku oraz jej filie (Leśniów Wielki, Nietków, Nietkowice i Płoty). Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach związanych z obsługą biblioteczną (zapisem użytkownika, udostępnianiem, wypożyczaniem i zwrotem materiałów bibliotecznych). Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany, modyfikacji oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez Administratora.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych w MGBP w Czerwieńsku kontakt: tel. 0-68 321 90 46, adres: iod_mgbpcz@wp.pl