Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku przekazuje następujące informacje:

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna , 66-016 Czerwieńsk, ul. B. Chrobrego 2, NIP: 973 078 27 06, (dalej również jako ,,ADO”).

2. Jak możesz się z nami skontaktować?

Z ADO można skontaktować się telefonicznie pod nr: 68 321 90 46, w drodze korespondencji elektronicznej: mgbp@czerwiensk.pl lub z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adresem: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, ul. B. Chrobrego 2, 66-016 Czerwieńsk.

3. Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy?

Biblioteka przetwarza następujące dane: - imię i nazwisko; - imiona rodziców; - data urodzenia; - numer PESEL; - adres zamieszkania (stały i do korespondencji); - adres e-mail; - dane osobowe opiekuna w przypadku zapisu osoby niepełnoletniej.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

ADO przetwarza dane osobowe, które są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach: związanych z obsługą biblioteczną (zapisem użytkownika, udostępnianiem, wypożyczaniem i zwrotem materiałów bibliotecznych) oraz w celach statystycznych. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich zmiany, modyfikacji oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych przez ADO.

5. Kto może zapoznawać się z Państwa danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy ADO. Nadto na podstawie odpowiednich umów dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z ADO przy realizacji świadczeń wynikających z umowy powierzenia, zwłaszcza w celach modyfikacji i reinstalacji cyfrowych systemów bibliotecznych lub w celach windykacyjnych.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania danych jest zależny od nośnika, na którym znajdują się te dane oraz ich celu.

• dane znajdujące się na papierowych kartach zobowiązań lub kartach aktualizacyjnych oraz na innych nośnikach przechowywane są przez okres korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

ADO zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie są uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez ADO uprawnione są do domagania się od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Osoby te uprawnione są do cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy musicie Państwo podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie świadczenie usług korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

10. Informacje dodatkowe

• ADO nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Państwa prawa.

• ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

•Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem zgodnie z wszystkimi obowiązującymi przepisami Administrator

Skróty:

ADO – Administrator Danych Osobowych

IDO – Inspektor Danych Osobowych

MGBP – Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna

Nasza placówka

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny