Nowe zasady obsługi czytelników MGBP w Czerwieńsku i jej filii

Od dnia 1 września 2020 r. MGBP w Czerwieńsku z filiami w Leśniowie Wielkim, Nietkowicach, Nietkowie oraz Płotach wprowadzają zmiany w obsłudze czytelników na czas trwania pandemii COVID-19

Z uwagi na stan epidemii, zgodnie z rekomendacją dyrektora Biblioteki Narodowej w naszych obiektach będą obowiązywały następujące zasady, tj.:

 1. Należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych zasad higieniczno-sanitarnych/ bezpieczeństwa tj.:

 • Dezynfekowanie rąk,

 • Zasłanianie ust i nosa - dotyczy wszystkich pracowników oraz czytelników,

 • Unikanie dotykania twarzy (oczu, nosa, ust),

 • Zachowanie bezpiecznej odległości 1,5 do 2 metrów od innych osób,

 • Zgłoszenie się do lekarza w przypadku podejrzenia objawów chorobowych o charakterze wirusowym (gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, itp.),

W miarę możliwości nie rekomenduje się angażowania w prace wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz (organizowanie spotkań autorskich, z dziećmi, itp.),

 

II. Wprowadzone zostaną przerwy co 1 godzinę. Przerwa będzie trwała ok. 10-15 minut. W jej trakcie pracownik przewietrzy pomieszczenie, zdezynfekuje klamki, blaty itp.

 • Obsługa czytelnika będzie ograniczona, tj.:

 • do wydania wcześniej zamówionych książek (telefon, e-mail itd.) oraz do ich zwrotu.

 • zasadne jest wcześniejsze umówienie telefoniczne lub mailowe wizyty na konkretną godzinę, aby uniknąć kolejek.

 • W świetle rekomendacji Biblioteki Narodowej od 01 września 2020 roku czytelnik, który będzie przestrzegał zasad reżimu sanitarnego - w tym konieczność zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk będzie miał wolny dostęp do księgozbioru wypożyczalni, tj. będzie mógł podejść do regałów z zachowaniem zasady dystansu społecznego (także między regałami) – będzie możliwy wolny dostęp do księgozbioru.

 • Jeżeli zostaną spełnione zasady reżimu sanitarnego nie trzeba poddawać książek z wolnego dostępu kwarantannie, chyba że czytelnik będzie przejawiał objawy choroby.

 • W MGBP w Czerwieńsku może przebywać czterech czytelników oraz pracownik obsługi/ bibliotekarz, w Filiach bibliotecznych może przebywać dwóch czytelników wraz z pracownikiem biblioteki. Zasada ta dostosowuje powierzchnię obiektów do możliwości przestrzegania zasad reżimu dystansu społecznego.

 • Z obiegu wyłączona jest czytelnia (księgozbiór podręczny) oraz wszelka prasa, nie będzie można także korzystać z komputerów.

 • Każda przyjęta książka zostanie odłożona na okres 3 dni, tym samym nie będzie dostępna do wypożyczenia.

 • Egzemplarzy zwracanych do biblioteki przez użytkowników nie wolno samodzielnie dezynfekować.

 

Przypomina się użytkownikom o przestrzeganiu wszystkich ogólnych zasad i zachowanie rygoru bezpieczeństwa tj. przebywanie w pomieszczeniach bibliotecznych w maseczkach, rękawicach i z zachowaniem odpowiedniej odległości.

 

W sytuacji stwierdzenia lub podejrzenia zakażenia koronawirusem należy wdrożyć procedury przewidziane przez GIS.

 

 

Harmonogram funkcjonowania bibliotek 

 

 • Czerwieńsk: poniedziałek - piątek 10.00 18.00

 

tel. 683219046, e-mail: mgbp_czerwiensk@wp.pl

 

 • Nietków: wtorek, środa, piątek 15.00 – 19.00

tel. 508670367, 683216993

 

 • Nietkowice: wtorek 12.30 18.30

                              ​środa 12.30 – 15.30

                              czwartek 12.30 – 15.30

e-mail: mgbp_f.nietkowice@wp.pl

 

 • Płoty: poniedziałek, środa, piątek 14.00 – 18.00

                      wtorek – czwartek 10.00 – 14.00

tel. 781976856

 

 • Leśniów Wielkiwtorek, czwartek 13.00-18.00