Europejskie Dni Dziedzictwa po raz czwarty

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku wspólnie, tym razem z miejscowym Zespołem Szkół, od 2016 r. uczestniczy w Europejskich Dniach Dziedzictwa. Hasłem przewodnim 27 edycji tej imprezy był „Polski Splot”. Pojęcie to nawiązuje do wspólnego wysiłku Polaków związanego z połączeniem kraju z trzech części funkcjonujących wcześniej w ramach oddzielnych organizmów państwowych zaborców. Stanowiło to doskonałą okazję do pokazania, jak powstawało państwo oraz nowe instytucje po okresie niewoli, zgodnie z przewodnią myślą przyświecającą organizatorom – Nasz Dom Polska i „mała ojczyzna” Czerwieńsk. Spotkanie to zapoczątkowało przywitanie zebranych dokonane przez dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwieńsku Bożenę Tietz, po czym głos zabrał dyrektor wymienionej instytucji oświatowej dr Przemysław Góralczyk, który wprowadził stu słuchaczy z miejscowego Zespołu Szkół i Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w problematykę ogólnopolską wynikającą ze wzmiankowanego hasła. Następnie okres powojenny w kontekście funkcjonowania punktu repatriacyjnego w Czerwieńsku ukazał dr hab. Daniel Koteluk. Pracownik z kolei Punktu Zamiejscowego w Zielonej Górze Oddziału IPN w Poznaniu Krzysztof Mazur przybliżył losy swojej rodziny na tle dziejów naszej miejscowości. Po nim w interesujący sposób o zasadności poznawania historii lokalnej i ogólnopolskiej mówił Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Marek Olczyk. Na zakończenie kolejny raz wypowiedział się dr. Przemysław Góralczyk, przedstawiając obecnym przedwojenne dzieje Czerwieńska ze szczególnym uwzględnieniem losów jego mieszkańców.